Wandelen in Nederland


Niet alleen vanwege Marsman's brede rivieren, ook de Groningse weiden, die veel glooiender zijn dan de platte groene vlakten in het ons vertrouwde West-Nederland. De zee heeft de kleiïge grond hier steeds weer omgewoeld. De sloten meanderen daar doorheen. De zanderige en beboste Hondsrug is de eerste van een lange serie stuwwallen.

Spijk, waar de Rijn het land écht binnenkomt, is een bedroefd dorp, waar alles gesloten is. Ten zuiden van de Waal klinkt ineens de zachte G. Bij Brabant en Limburg kronkelt het pad verder, terwijl het soms zelf niet meer weet of  het door Nederland of door Duitsland loopt.

    Het Pieterpad


     Het Krijtlandpad in Zuid-Limburg;
Combinatie van Pelgrimspad, Koninklijke weg en Duin- en Kustpad